Техническо обслужванеТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 1 НА АВТОБУСИ

I. Общо

 • проверка на външното състояние и закрепването на броните, декоративните лайсни маската, страничните капаци, сътъклата, огледала за обратно виждане, регистрационните номера. 
 • притягане на разхлабените скрепителни елементи по тях. 
  проверка на състоянието и действието на вратите.

II. Двигател

 • проверка състоянието на елементите на смазочната и охладителната система. 
 • проверка работата на двигателя, контролно-измервателните уреди и вентилатора. 
 • проверка състоянието, закрепването и работата на компресора и отстраняване на неизправностите.
  проверка привода и действието на моторната спирачка и отстраняване установените неизправности

III. Съединител
проверка работата на съеденителя и извърши регулировка при необходимост.


ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 2 НА АВТОБУСИ

I. Преглед на външното и вътрешно състояние

 • проверка на външното състояние и закрепването на броните, декоративните лайсни маската, страничните капаци, стъклата, огледала за обратно, виждане регистрационните номера и да се притегнат разхлабените скрепителни елементи. 
 • проверка състоянието на закрепването на: седалките, облицовъчните плоскости на стените и тавана, настилката на пода, ръкохватките, багажниците, преградите, вентилационните люкове. 
 • проверка състоянието и действието на вратите и отстраняване установените неизправности 
 • проверка състоянието на пневматичните цилиндри на вратите 
  провери състоянието и действието на системата за отопление и вентилация и отстраняване установените неизправности.

II. Двигател

 • проверка на състоянието и обтегнатостта на ремъците 
 • притягане на всички резбови съединения на всмукателния и изпускателния колектор, шумозаглушителя и неговите тръбопроводи 
 • проверка състоянието на елементите на смазочната и охладителната система. 
 • проверка херметичността и закрепването на възлите и тръбопроводите на горивната система. 
 • проверка състоянието на грубия горивен филтър и смяна филтриращите елементи на двустепенния фин филтър при необходимост. 
 • проверка привода и действието на моторната спирачка и отстраняване установените неизправности. 
 • проверка състоянието, закрепването и работата на компресора и отстраняване неизправностите. 
 • проверка работата на двигателя, контролно-измервателните уреди и вентилатора.
  смяна на въздушния филтър.

III. Съеденител

 • проверка състоянието, закрепването и херметичността на привода и закрепването на съединителя и отстраняване установените неизправности проверка работата на съединителя и извършване регулировка при необходимост.


IV. Предавателна кутия

проверка състоянието и действието на привода за превключване на предавките и притягане скрепителните елементи.


V. Карданно предаване

проверка работата на каретата и шлицовото съединение и закрепването на фланците на карданния вал, и отстраняване установените неизправности.


VI. Заден мост

провери състоянието,закрепването и херметичността на картера на диференциала,ръкавите и колесните редуктори.


VII. Кормилно управление и преден мост

 • проверка състоянието и закрепването на кормилните щанги, ябълковидните болтове, шенкелните рамена, шенкелните носачи и шенкелите, горните и долните носачи и отстраняване установените неизправности. 
 • проверка състоянието на болтовете (шпилките) на носачите. 
 • проверка състоянието и закрепването на кормилния механизъм притягнане на резбовите съединения. 
 • проверка за наличието на хлабина в шенкелната ос на колелата и отстраняване установените неизправности. 
 • проверка за наличието на хлабина в лагерите на болта на горните и долните носачи и отстраняване установените неизправности. 
 • проверка свободния ход на волана.
 • проверка херметичността на хидравличната, система закрепването и действието на помпата.

 

VIII. Спирачна система

 • проверка състоянието и закрепването на елементите на спир. система и се отстраняват неизправностите. 
 • проверка херметичността на спирачната система.
  проверка състоянието на спирачните барабани, спирачните челюсти, накладките, осите на втулките, гърбичните валове. Регулира се хлабината на лагерите на главините на предните и задните колела. Регулира се хода на буталата на спирачните цилиндри

IX. Ходова част

 • проверка състоянието на носещата част на каросерията. 
 • проверка състоянието и закрепване на елементите. 
 • проверка на окачването на предния и задния пост. 
 • херметичността на елементите на пневматичната система на окачването

X. Електрообзавеждане

 • проверка на състоянието на А. Б., закрепването на съединителните проводници и нивото на електролита. 
 • проверка състоянието на стартера 
 • проверява се състоянието на генератора. 
 • проверка състоянието на проводниците и контактите. 
 • проверка състоянието на стартера. 
 • проверка състоянието и действието на приборите за осветление и сигнализация.