Важно е да знаете:

chekbox

Пътниците в автомоблния транспорт имат регламентирани права, които са предмет на различни нормативни и поднормативни актове, с които превозвачите, собствениците на автогари, турагентите и туроператорите следва да се съобразяват при осъществяваните от тях услуги.


За улеснение и информираност на пътниците в този раздел е систематизирана информацията, с която трябва да са запознати преди и по време на своето пътуване.