Администрация

 Седалище и адрес:  гр. Пловдив,  бул. “Македония” № 2Б, Автогара “Родопи”, ет. 2


Централа    -      тел: 032/ 65 78 11     /      office@hebrosbus.com


 Адрес за пощенска кореспонденция:

гр. Пловдив, бул. "Македония" № 27 - 29 

пощенска станция: 4013

пощенска кутия: 44

 

 Сигнали за нередности се приемат само в писмен вид и по съответния ред до

„ХЕБРОС БУС” АД на адрес:


гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2Б, Автогара "Родопи" ет. 2,

e-mail: office@hebrosbus.com