Сигнализирайте при нередности

Уважаеми пътници,


Вие имате право да подадете жалба до „Хеброс бус” АД в срок до 3 месеца от датата на извършване на редовния превоз или от датата, на която е трябвало да бъде извършен редовния превоз.
В срок от 1 месец от получаване на жалбата Ви, „Хеброс бус” АД Ви уведомява дали тя е основателна, отхвърлена или все още е в процес на разглеждане.
Срокът за предоставяне на окончателен отговор е не повече от 3 месеца от получаването на жалбата.

emoticon

Ако смятате, че Вашите права за пътуване са нарушени,

следва да подадете жалба по съответния ред до „ХЕБРОС БУС” АД на адрес:

гр. Пловдив, бул. Македония № 2Б, Автогара "Родопи" ет. 2,

факс: 032/ 657812 или e-mail: office@hebrosbus.com

 

Национален орган, отговарящ за прилагането на нормативните изисквания

относно правата на пътниците в автобусния транспорт за Република България е

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,

с адрес: гр. София – 1000, ул. „Ген. Гурко“ № 5,

e-mail: avto_а@rta.government.bg, тел: 0700 14 990