Автосервиз

cars-service-2
"ХЕБРОС БУС" АД разполага

със собствен автосервиз с обща площ 6 850 кв.м.

 

Застроената площ е 2 880 кв.м. и представлява две ремонтни халета и складова база. В двете халета има 11 канала, обособени в зони за ТО-1, ТО-2 и текущ ремонт.

 

За качественото техническо обслужване на автобусите са оборудвани отделения с необходимите технически средства – агрегатно; регулировъчно; компресорно; заваръчно; стругаро-шлосерно; дърводелно; тапицерно; вулканизаторно; инструментално и ел. отделение.

 

Сервиза разполага с маслено стопанство, със склад, който поддържа постоянна наличност от най-често употребяваните резервни части, гуми и материали за автобусите на Дружеството.

 

Чрез внедрената Информационна система "Транспорт" се извършва проследяване и контрол на пробега на автобусите на Дружеството и навременното извършване на ТО1, ТО2, смяна на масло и задължителните технически прегледи, съгласно нормативните изисквания.

 

За поддържане на добрия външен вид на автобусния парк и спазване на изискванията на действащата в съответствие със стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001: 2015 система за управление на качеството и околната среда и предотвратяване на вредното въздействие върху нея в автосервиза е изградена модерна камера за цялостно боядисване на автобуси. Работната среда е съобразена изцяло с изискванията на стандарта ISO 45001:2018 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

"Хеброс бус" АД има собствен лицензиран пункт за извършване на периодични прегледи за техническа изправност и транспортна годност на превозни средства.

 

Обслужването и ремонта на автобусите се извършва от 60 броя сервизни работници с необходимата квалификация.