Централна автогара гр. София


Адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 100


Каса No 14  :          0885 839 117

                                02/ 81 33 270


 

 Сигнали за нередности се приемат само в писмен вид и по съответния ред до

„ХЕБРОС БУС” АД на адрес:


гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2Б, Автогара "Родопи" ет. 2,

e-mail: office@hebrosbus.com